• HOME
 • インフォメーション
 • 議会報告
 • 政策と実績
 • 生活相談
 • 新守口
 • こんにちは。守口市会議員団です。

  [2019.11.3] -[インフォメーション新守口]

   
  22年参院選大阪選挙区にたつみ氏
  共産党大阪府委員会「総力挙げ議席奪還」
   日本共産党大阪府委員会は1日、2022年に行われる参議院選挙大阪選挙区に、たつみコータロー・前参院議員(43)を擁立すると発表しました。大阪府委員会は、「大阪の党と後援会の総力を挙げて、大阪選挙区の議席を必ず奪還する」としています。
   たつみ氏は1976年、大阪市生まれ。米エマーソン大学映画学科卒。参院議員1期。参院国対委員長、予算委員会理事、経済産業委員、ODA特別委員会理事、森友・加計疑惑追及チーム責任者などを歴任しました。現在、党常任幹部会委員、政策委員会副責任者。党府国民運動委員会責任者。